Voorwaarden verhuur

  • Bij het afhalen van het voertuig dient u steeds de waarborg Ún het huurbedrag contant te betalen.
  • De chauffeur moet ouder zijn dan 21 jaar en dient te beschikken over een geldig Europees rijbewijs.
  • Al onze voertuigen beschikken over een omnium verzekering. In geval van schade/ongeval is de vrijstelling steeds ten laste van de huurder.
  • Het is niet toegestaan om te roken in de voertuigen.
  • Ook is het verboden om dieren en/of gevaarlijke stoffen te vervoeren.
  • Brandstof is niet inbegrepen in de huur. Het voertuig dient altijd volgetankt te worden teruggebracht. Indien het voertuig niet werd getankt zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.
  • De voertuigen dienen steeds in propere toestand te worden teruggebracht. Indien niet, worden hiervoor reinigingskosten in rekening gebracht.
  • Wij verhuren niet aan taxi- en/of koerierdiensten.
  • Verkeersboetes zijn steeds ten laste van de huurder. De afhandeling zal steeds rechtstreeks gebeuren door de huurder en de betrokken dienst. Indien dit door KCR moet gebeuren zal er een administratieve kost worden aangerekend.